Kontakt

URZĄD MIASTA PSZÓW

tel. 32 716 08 99

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pszowie – Elżbieta Idziaczyk

tel. kom. 602 234 650 lub 32 716 08 54

przyjmowanie stron: środy od godz. 15:30  – 17:00

 

Z-ca Przewodniczącej Rady Miejskiej w Pszowie – Marcin Grzenia

tel. kom. 505 423 242 lub 32 716 08 54

przyjmowanie stron: drugi i czwarty wtorek miesiąca od godz. 14:30  – 15:30